Konserwacja
01.07.2019

Fotografie i woda

Materiały fotograficzne pod wpływem działalności wody ulegają szybkiej i znaczącej destrukcji.

Negatywny wpływ na obiekty posiada woda zarówno w postaci pary wodnej (zbyt duża wilgotność względna powietrza), jak i ciekłej (chwilowe lub długotrwałe zalanie). Skala i rodzaj zniszczeń zależeć będą od ilości wody, czasu jej działania, temperatury, dokładnego składu chemicznego i odczynu. Woda przyspiesza wszystkie reakcje chemiczne, również te związane z naturalnymi procesami starzenia się materiałów organicznych. Zniszczenia fotografii mogą obejmować degradację samego obrazu fotograficznego, jak i wszystkich innych warstw: barytowej, podłoża, warstw preparacyjnych, retuszy i werniksów itp. Rodzaj i skala zniszczeń zależne będą od techniki wykonania obiektu oraz jego pierwotnego stanu zachowania. Do najczęstszych uszkodzeń zaliczyć można sklejenie się fotografii z opakowaniem ochronnym lub innym obiektem, rozpuszczanie się i transfer warstwy obrazu fotograficznego, rozpuszczenie się retuszy i migrację barwników, spękania w partii warstwy obrazu czy osłabienie się podłoża fotografii.

Fotografie poddane działaniu wody przez okres ponad 48 godzin. Widoczne odspojenia, rozpuszczenie się warstwy obrazu fotograficznego, transfer barwników oraz warstwy obrazu na lico innej fotografii, pudrowanie się warstwy barytowej.