Konserwacja
07.20.2018

Infekcja mikrobiologiczna

Fotografie, tak jak wszystkie obiekty zabytkowe wykonane z materiałów organicznych, narażone są na szkodliwą działalność mikroorganizmów.
Zbiór barwnych diapozytywów zniszczonych poprzez niewłaściwe przechowywanie-brak właściwego opakowania ochronnego oraz podwyższoną wilgotności względnej powietrza w miejscu przechowywania.  Zawilgocenie fotografii poskutkowało rozpuszczaniem się obrazu fotograficznego oraz widoczną infekcją mikrobiologiczną.

Do infekcji dochodzi zazwyczaj przy współudziale podwyższonej wilgotności względnej powietrza, a jej widocznymi objawami są różnorodne zaplamienia i wykwity, których następstwem jest całkowita degradacja poszczególnych warstw fotografii. Na zakażenie mikrobiologiczne szczególnie narażone są fotografie, których jedną ze składowych jest warstwa żelatyny, będąca doskonałą pożywką dla mikroorganizmów. By uchronić zbiory przed zakażeniem, należy poddawać je cyklicznemu oczyszczaniu, które zminimalizuje ilość kurzu i brudu mogącego zawierać np. zarodniki grzybów oraz przechowywać je we właściwych i  stabilnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych.