Wprowadzenie

Fotografia jest fascynująca. Jest pierwszą realistyczną techniką odwzorowania rzeczywistości, pozwala naprawdę „zobaczyć” wielką historię i codzienność – ludzi, miejsca, wydarzenia. Ale w porównaniu do innych technik, jak malarstwo czy rzeźba – jest bardzo efemeryczna. Jej nietrwały charakter zależy od wielu czynników, jak technika wykonania zdjęcia, poprawność procesu fotochemicznego czy wreszcie historia przechowywania konkretnych obiektów. Aby właściwie zadbać o dawną fotografię, trzeba mieć na uwadze wszelkie składowe naszych materiałów fotograficznych; umieć odczytać z obrazu nie tylko treść, ale także technikę wykonania czy dotychczasową historię obiektu.

I właśnie tym zagadnieniom poświęcona jest ta strona.

Artykuły grupowane są w trzech kategoriach: technika-obejmująca tematykę historii technik fotograficznych, budowę technologiczną i chemiczną fotografii, identyfikację technik wykonania obiektów; konserwacja-omawiająca konserwację prewencyjną, właściwą i ratunkową fotografii ale także wady wrodzone obiektów oraz proces ich degradacji oraz varia– gdzie poruszane będą tematy pokrewne archiwalnej fotografii, jak specyfika materiałów audiowizualnych czy druków fotomechanicznych.