Kontakt

Stronę prowadzi Anna Seweryn – konserwatorka fotografii, absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie oraz Hochschule für Technik und Wirtschaft w Berlinie (konserwacja materiałów fotograficznych i audiowizualnych). Pracowniczka Archiwum Narodowego w Krakowie – konserwatorka materiałów archiwalnych, opiekunka zasobu fotograficznego i audiowizualnego Narodowego Archiwum Cyfrowego. Stypendystka The Trust for Mutual Understanding i The Samuel H. Kress Foundation w pracowni konserwacji fotografii w Northeast Document Conservation Center (Andover, MA) oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018. Uczestniczka wielu szkoleń międzynarodowych z zakresu identyfikacji, zabezpieczania i badania archiwalnych materiałów fotograficznych. Wykonawczyni prac z zakresu konserwacji fotografii dla instytucji muzealnych, samorządowych i kościelnych m.in. dla: Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Muzeum Miejskiego w Tychach, Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie, Muzeum w Gliwicach, Muzeum UJ Collegium Maius, Fototeki Instytutu Historii Sztuki UJ, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, Fundacji im. Zofii i Jana Włodków. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu identyfikacji archiwalnych materiałów fotograficznych, przechowywania zbiorów fotograficznych, przygotowania zbiorów fotograficznych do procesu digitalizacji, ratowania materiałów fotograficznych i audiowizualnych na wypadek wystąpienia katastrofy (szkolenia m.in. w Muzeum Etnograficznym w Krakowie, w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych).

Kontakt: konserwacjafotografii@gmail.com