Konserwacja
05.07.2018

Silver mirroring

Silver mirroring, tłumaczony na język polski jako wylustrzenie srebrowe, wysrebrzenie lub efekt lustra srebrowego, to rodzaj naturalnego zniszczenia występującego na materiałach żelatynowo-srebrowych.
Wysrebrzenie na żelatynowo-srebrowych materiałach fotograficznych.

Wysrebrzenie to efekt migracji jonów srebra, do której dochodzi w obiekcie na skutek obecności zanieczyszczeń chemicznych, nieodpowiedniej temperatury oraz podwyższonej wilgotności względnej powietrza. Obecność srebra metalicznego na powierzchni warstwy obrazu zakłóca swobodny odbiór jego treści: na odbitkach fotograficznych, w partiach intensywnie zaciemnionych, daje efekt błękitnego połysku, a na negatywach widzianych w świetle przechodzącym, ujawnia się jako zażółcenie.